Posts Tagged ‘Gösta Ekman d.ä.’

Spelåret 1908-1909 för Hugo Rönnblads sällskap

04 april 2010
Gösta Ekman

Gösta Ekman (1890-1938)

Jag har nu lagt upp en sida med turnéschemat för Rönnblads sällskap hösten 1908 och våren 1909. Det finns fortfarande stora luckor, men jag har till en början koncentrerat mig på tidpunkten då Gösta Ekman kom med i sällskapet. Han var då bara knappt 18 år, men fick inom några månader ändå rycka in i rollen som den åldrade förbrytarprofessorn Moriarty.

Annonser